Obchodní podmínky Trading Academy

Aby naše spolupráce probíhala od začátku hladce, budou se smluvní vztahy řídit těmito podmínkami. 

Poskytovatelem produktů a služeb níže je naše společnost Trading Academy s.r.o. se sídlem na adrese Na Strží 1702/65, 140 00 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257411. 

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele v případě, že je Klient fyzická osoba nepodnikající.