Ochrana osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 23. 2. 2023

Pokud jste naším studentem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My v Trading Academy zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Všeobecná ustanovení

Osobní údaj 

Tím se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jejich IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. 

Zpracování osobních údajů

Tím se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas

Správce

Jsme společností Trading Academy s.r.o., IČO: 05049130 se sídlem na adrese: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, zapsáni na Městském úřadě v Praze pod spisovou značkou: C 257411,  zpracováváme osobní údaje jako správce, tzn., že určujeme, jaké osobní údaje se budou zpracovávat, jakým způsobem, za jakým účelem a jaké třetí strany - zpracovatelé - nám budou se zpracováváním pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít obrátit v průběhu zpracování, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@trading-academy.cz nebo na telefonním čísle: +420 778 770 334.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Marketing - zasílání newsletteru

Vaše osobní údaje (e-mailjméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailukdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším studentem, stáhli jste si některý z našich e-booků, přihlásili se na webinář či se registrovali na konzultaci, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu, než se sami odhlásíte. Pokud nejste našim studentem, či jste neučilili nic z výše zmíněného, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu (double opt-in), po dobu, než se sami odhlásíte. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Registrace na nezávaznou konzultaci

V případě, že jste projevili zájem o přímou komunikaci s námi ohledně našich produktů a služeb, jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresatelefonní číslo. Účel zpracování je oprávněný zájem správce a údaje jsou zpracovávány po dobu nutnou ke komunikaci mezi Vámi a námi jako správcem, nejdéle po dobu 1 roku. 

Nákup našich produktů a služeb

V tomto případě jsou zpracovávány vaše fakturační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresatelefonní číslo), rodné číslo či datum narození (v případě uzavření smlouvy o poskytování Osobní výuky) a platební údaje a údaje z platební karty. A to za účelem plnění smlouvy, pro splnění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a jednání o smlouvě o vedení účetnictví. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a deset let od jejího skončení. 

Kontaktní formulář

V tomto případě zpracováváme vaše kontaktní údaje (jméno, telefonní čísloe-mailová adresa), a to za účelem zodpovězení vámi podaného dotazu a případné další komunikace, pokud je dle obou stran nutná. Účelem zpracování je oprávněný zájem správce a údaje jsou zpracovávány po dobu naší vzájemné komunikace.

Webinář

V případě, že se zaregistrujete na náš webinář, jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jménoe-mailová adresa, a to za účelem komunikace před, během a po webináři (odeslání webinářové kampaně, získání zpětné vazby). Účelem zpracování je oprávněný zájem správce a údaje jsou zpracovávány po dobu nutnou ke komunikaci mezi Vámi a námi jako správcem. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 6 měsíců od konání webináře, na který jste se naposledy přihlásili.

Affiliate program

V případě vašeho doporučení potenciální klienta, odesláním vyplněného formuláře s osobními údaji doporučeného potvrzujete, že doporučený souhlasí s použitím svých osobních údajů za účelem vyplnění a odeslání formuláře na stránce: https://trading-academy.cz/member-osobni-vyuka/odmeny/ správci a za účelem následné komunikace mezi doporučeným a správcem ohledně domluvy konzultace ohledně Osobní výuky. Zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní čísloe-mailová adresa. A to za účelem domluvy konzultace s doporučeným potenciálním klientem ohledně možnosti Osobní výuky. Účelem zpracování je oprávněný zájem správce. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 6 měsíců od doručení vyplněného formuláře správci. 

Návštěva našeho webového rozhraní - cookies, pixel a další trackovací technologie

V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách trading-academy.cz. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, pixelů nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více informací o cookies naleznete zde.

Jaká máte při zpracování osobních údajů práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme (obsaženo v tomto dokumentu),
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (doložíme Vám do 30 dnů od vašeho dotazu, jaké osobní údaje o vás zpracováváme a proč),
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů (pokud jste vznesli námitku proti zpracování nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nezákonně, ale nechcete být úplně vymazáni),
 • přenos osobních údajů k někomu jinému (dodáme vaše osobní údaje do 30 dnů ve strojově čitelné podobě),
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (respektive takových osobních údajů, u kterých nám to dovoluje zákon (př. nejsou potřeba pro evidenci daňových dokladů apod.), a to do 30 dnů),
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud chcete jakékoli z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@trading-academy.cz

Jak vaše osobní údaje zpracováváme

Ochrana osobních údajů

My v Trading Academy bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a ochranu soukromí při zpracování osobních údajů bereme při svých obchodních procesech na zřetel. Při zpracování osobních údajů dodržujeme platnou legislativu, především zákon o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Bezpečnost

Přijímáme veškerá technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše použitá bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují. Zavazujeme se plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Předání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • SmartEmailing – aplikace pro e-mailovou komunikaci
 • FAPI – aplikace pro fakturaci
 • Mioweb – webová aplikace
 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics, Drive
 • WebinarJam - poskytovatel webinářové platformy
 • Petr Šulc – účetní
 • GoPay - poskytovatel platební brány

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Naši zaměstnanci, spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou ze strany Trading Academy s.r.o. vázáni diskrétností, a to i po skončení závazkových vztahů s námi. 

Komu dalšímu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Registrace u ÚOOÚ

Naše společnost má splněnou svoji registrační povinnost a je vedena u ÚOOÚ pod číslem 00065987.

Postoupení osobních údajů

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následujeme jen v rámci závazných právních předpisů. 

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně vašich osobních údajů či jejich zpracování, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@trading-academy.cz.