POUČENÍ O RIZICÍCH

Obchodování s CFD a FX nemusí být vhodné pro všechny investory, protože představuje vysoce spekulativní a rizikovou investici. CFD a FX jako pákové finanční nástroje mohou mít za následek ztrátu přesahující počáteční vklad. Před zahájením obchodování Vám důrazně doporučujeme seznámit se se všemi potencionálními riziky související s obchodování CFD a FX, stejně jako s pravidly obchodování  těchto finančních nástrojů.

Dále prohlašujeme, že společnost Trading Academy s. r. o. nezahrnuje propagaci konkrétních investičních služeb ve smyslu §32 odst. 1, písmeno c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ani jakékoliv nabízení konkrétních investičních služeb nebo doporučení.