ikona telefonního sluchátka  221 403 630   ikona mobilního telefonu 778 770 334    ikona obálky  info@trading-academy.cz

TRADING ACADEMY

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Trading Academy s.r.o. bere ochranu Vašich soukromých údajů vážně a ochranu soukromí při zpracování osobních údajů bere při svých obchodních procesech na zřetel.

1.2 Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

1.3 Získávání a zpracovávání osobních údajů

1.3.1 Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které jste naše webové stránky navštívil, webové stránky, které jste u na našich webových stránkách navštívil, a také datum a délku návštěvy.

1.3.2 Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

1.4 Bezpečnost

1.4.1 Přijímáme veškerá technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše použitá bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

1.5 Použití a postoupení osobních údajů

1.5.1 Trading Academy s. r. o. používá osobní údaje uživatelů na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

1.5.2 Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou ze strany Trading Academy s.r.o. vázáni diskrétností.

2. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Prohlášení prodávajícího

2.1.1 Trading Academy s. r. o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

2.1.2 Údaje, které zadáváte při objednávce E-listů, k registraci na Osobní výuku, Portfolio, Konzultaci či při nákupu Kryptoměnového trezoru, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

2.1.3 Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

2.2 Souhlas uživatele webu

2.2.1 Vyplněním webového formuláře souhlasí uživatel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Trading Academy s. r. o., Myslíkova 25, Praha 1, IČ: 05049130, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257411 jakožto Správce.

2.2.2 Dáváte souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

2.2.2.1 E-list 10 pravidlel úspěšného obchodování, E-list 13 bodů, jak rozeznat kvalitní společnost pro Vaše investice, E-list Průvodce světem virtuálních měn: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. A to za účelem: odeslání E-listu na příslušnou e-mailovou adresu, kontakt ohledně zpětné vazby na E-list a dalších marketingovéch účelů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 3 let.

2.2.2.2 Konzultace: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. A to za účelem: realizace celého obchodu včetně vystavení příslušného účetního daňového dokladu a dalších marketingových účelů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 3 let.

2.2.2.2 Osobní výuka, Portfolio, Kryptoměnový trezor: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště. A to za účelem: realizace celého obchodu včetně vystavení smlouvy a příslušného účetního daňového dokladu, plnění smlouvy a dalších marketingových účelů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu poskytnutí plnění.

2.2.3 Dalšími marketingovými účely se myslí: pravidelné zasílání informací o novinkách na našem blogu, našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně, a to prostřednictvím e-mailové, případně telefonické komunikace. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili a chtěli vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zpět, můžete nám to kdykoliv oznámit písemně na adresu Trading Academy s.r.o., Myslíkova 173/25, 110 00 Praha 1, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

3. PRÁVA UŽIVATELE

3.1 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. COOKIES

4.1 Trading Academy s. r. o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

4.2 Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.